Zirai Don Sisleme (Anti-Friz) Dumanlama Makinesi "SM 600"

Zirai don sisleme dumanlama makinesi SM 600 dumanlama cihazı ile 0 ve -5 derece arasındaki oluşan Düşük Kuvvet(-2C) ve Orta Kuvvet(-4,5C) kategorisindeki Zirai Don olayını engelleyin ve ürünlerinize koruyun !

[tm_popup_video video=”https://youtu.be/ZC6kLsI2GQU” poster=”1171″ lg_spacing=”margin_bottom:60″]
[tm_brochures text=”SM 600 için teknik özellik kataloğu.PDF” link=”https://www.dumanlama.com/wp-content/uploads/Portatif_Dumanlama_Makinesi.pdf” css=”.vc_custom_1544371188436{background-color: #81d742 !important;}”][tm_brochures text=”Zirai Don için katalog.PDF” link=”https://www.dumanlama.com/wp-content/uploads/ZiraiDon_Sisleme_Dumanlama_Makinesi.pdf” css=”.vc_custom_1544371205358{margin-bottom: 25px !important;background-color: #81d742 !important;}”][tm_heading custom_google_font=”” text=”Kısaca Özellikler” typed_list=”%5B%7B%7D%5D” css=”.vc_custom_1531553706640{margin-bottom: 15px !important;}”][tm_list marker_color=”secondary_color” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-check-square” items=”%5B%7B%22item_title%22%3A%22%C4%B0la%C3%A7tan%20tasarruf%20sa%C4%9Flar!%20%2C%20Bir%20su%20barda%C4%9F%C4%B1%20miktar%C4%B1nda%20ila%C3%A7%20ile%2030%20dekarl%C4%B1k%20alan%C4%B1%20ila%C3%A7lar.%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22icon_pe7stroke%22%3A%22pe-7s-album%22%2C%22icon_simplelineiconspro%22%3A%22icon-arrow-1-circle-down%22%7D%2C%7B%22item_title%22%3A%22Zamandan%20tasarruf%20sa%C4%9Flar!%20%2C%205%20dekarl%C4%B1k%20seray%C4%B1%20i%C3%A7eriye%20girmeden%20kap%C4%B1%20a%C4%9Fz%C4%B1ndan%2010%20dakika%20i%C3%A7erisinde%20tamamen%20ila%C3%A7layabilir.%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22icon_pe7stroke%22%3A%22pe-7s-album%22%2C%22icon_simplelineiconspro%22%3A%22icon-arrow-1-circle-down%22%7D%2C%7B%22item_title%22%3A%22Mantar%20ve%20Sporlar%C4%B1%20da%20yok%20eder!%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22icon_pe7stroke%22%3A%22pe-7s-album%22%2C%22icon_simplelineiconspro%22%3A%22icon-arrow-1-circle-down%22%7D%2C%7B%22item_title%22%3A%220%20ile%20-5%20derece%20aras%C4%B1nda%20olu%C5%9Fan%20Zirai%20Don%20an%C4%B1nda%20perdeleme%20yaparak%20%C3%BCr%C3%BCnleri%20korur!%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22icon_pe7stroke%22%3A%22pe-7s-album%22%2C%22icon_simplelineiconspro%22%3A%22icon-arrow-1-circle-down%22%7D%2C%7B%22item_title%22%3A%22CO2%20(Karbondioksit)%20g%C3%BCbrelemesi%20yaparak%20bitkilerin%20b%C3%BCy%C3%BCmesi%20i%C3%A7in%20%2540%20oran%C4%B1nda%20katk%C4%B1%20sa%C4%9Flar!%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22icon_pe7stroke%22%3A%22pe-7s-album%22%2C%22icon_simplelineiconspro%22%3A%22icon-arrow-1-circle-down%22%7D%2C%7B%22item_title%22%3A%22Bakanl%C4%B1ktan%20ruhsatl%C4%B1.%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22icon_pe7stroke%22%3A%22pe-7s-album%22%2C%22icon_simplelineiconspro%22%3A%22icon-arrow-1-circle-down%22%7D%2C%7B%22item_title%22%3A%22Tar%C4%B1m%20Alet%20ve%20Makineleri%20Test%20Merkezi%20M%C3%BCd%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC’nden%20sertifikal%C4%B1%20(Deney-Test%20raporu).%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22icon_pe7stroke%22%3A%22pe-7s-album%22%2C%22icon_simplelineiconspro%22%3A%22icon-arrow-1-circle-down%22%7D%2C%7B%22item_title%22%3A%22%25100%20yerli%20%C3%BCretim%2C%20yedek%20par%C3%A7a%20ve%20servis%20s%C4%B1k%C4%B1nt%C4%B1s%C4%B1na%20son.%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22icon_pe7stroke%22%3A%22pe-7s-album%22%2C%22icon_simplelineiconspro%22%3A%22icon-arrow-1-circle-down%22%7D%2C%7B%22item_title%22%3A%22Benzin%20ile%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fan%20motor.%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22icon_pe7stroke%22%3A%22pe-7s-album%22%2C%22icon_simplelineiconspro%22%3A%22icon-arrow-1-circle-down%22%7D%2C%7B%22item_title%22%3A%22Dolu%20a%C4%9F%C4%B1rl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%2012%20Kg.%20Elde%20ve%20omuzda%20kolay%20ta%C5%9F%C4%B1nabilir.%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22icon_pe7stroke%22%3A%22pe-7s-album%22%2C%22icon_simplelineiconspro%22%3A%22icon-arrow-1-circle-down%22%7D%5D” lg_spacing=”margin_bottom:0″ xs_spacing=”margin_bottom:25″]
[tm_accordion multi_open=”1″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%22SM%20600%20Dumanlama%20makinesi%20%5C%22Zirai%20Don%5C%22a%20nas%C4%B1l%20%C3%A7%C3%B6z%C3%BCm%20sa%C4%9Flar%20%3F%22%2C%22content%22%3A%22%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%20SM%20600%20Dumanlama%20Makinesi%2C%20formulasyon%20tank%C4%B1na%20%5C%22mazot%20%2B%20antifriz%5C%22%20konularak%20so%C4%9Fuk%20havalarda%20zirai%20don%20ile%20m%C3%BCcadele%20ama%C3%A7l%C4%B1%20kullan%C4%B1l%C4%B1r%2C%20ayr%C4%B1ca%20s%C4%B1cak%20yaz%20aylar%C4%B1nda%20mazot%20tank%C4%B1na%20%5C%22mazot%20%2B%20ila%C3%A7%5C%22%20konularak%20ha%C5%9Fereler%20ile%20m%C3%BCcadele%20ama%C3%A7l%C4%B1%2C%20ila%C3%A7lama%20makinesi%20olarak%20kullan%C4%B1l%C4%B1r.%20%5C%22K%C4%B1%C5%9F%5C%22%20d%C3%B6nemi%20ve%20%5C%22Yaz%5C%22%20d%C3%B6nemi%20i%C3%A7in%20ziraat%20ile%20u%C4%9Fra%C5%9Fan%20ki%C5%9Filerin%20b%C3%BCnyesinde%20mutlaka%20bar%C4%B1nd%C4%B1rmas%C4%B1%20gereken%20bir%20makinedir.%20%C2%A0%5Cn%26%2313%3B%5Cn%26%2310%3B%5Cn%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%20SM%20600%20Dumanlama%20makinesi%20bujili%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fma%20sistemine%20sahiptir%20ve%20benzin%20ile%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fmaktad%C4%B1r%2C%20piyasada%20sat%C4%B1lan%20%C3%A7in%20mal%C4%B1%20minik%20cihazlara%20g%C3%B6re%20100%20kat%20daha%20fazla%20g%C3%BC%C3%A7l%C3%BCd%C3%BCr%20%C3%A7%C3%BCnk%C3%BC%2025%20beygirlik%20motoru%20mevcuttur%2C%2010%20y%C4%B1l%20kullan%C4%B1m%20%C3%B6mr%C3%BC%20vard%C4%B1r.%5Cn%5Cn%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A01%2C5%20litre%20kapasiteli%20benzin%20tank%C4%B1ndan%20ve%20pulse-jet%20motoru%20denilen%2C%20halk%20aras%C4%B1nda%20u%C3%A7ak%20motoru%20diye%20tabir%20edilen%20motoru%20ile%2025%20beygir%20g%C3%BC%C3%A7%20ve%20yanma%20odas%C4%B1nda%201000%C2%B0C%20%C4%B1s%C4%B1%20olu%C5%9Fturur.%20Yanma%20odas%C4%B1nda%20olu%C5%9Fan%20y%C3%BCksek%20%C4%B1s%C4%B1%20%C3%A7%C4%B1k%C4%B1%C5%9F%20borusunda%20%20%5C%22Mazot%2BAntifriz%5C%22%20veya%20%5C%22Mazot%2B%C4%B0la%C3%A7%5C%22%20kar%C4%B1%C5%9F%C4%B1mlar%C4%B1n%C4%B1%20s%C4%B1v%C4%B1%20halinden%20buhar%20haline%20d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCrerek%20p%C3%BCsk%C3%BCrt%C3%BCr.%20Duman%20s%C4%B1cakl%C4%B1k%20ta%C5%9F%C4%B1ma%20%C3%B6zelli%C4%9Fine%20sahip%20de%C4%9Fildir.%20%C2%A0%5Cn%5Cn%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%20Zirai%20Don%20ile%20m%C3%BCcadele%3B%20havaya%20anti-friz%20p%C3%BCsk%C3%BCrtme%20ve%20g%C3%BCne%C5%9Ften%20gelen%20radyasyonlara%20kar%C5%9F%C4%B1%20duman%20perdesi%20%C3%A7ekerek%20yap%C4%B1lmaktad%C4%B1r%2C%20Baz%C4%B1%20ziraat%20ile%20u%C4%9Fra%C5%9Fan%20ki%C5%9Filer%20don%20riski%20olu%C5%9Ftu%C4%9Funda%20baz%C4%B1%20malzemeler%20yakarak%20zirai%20don’a%20%C3%A7%C3%B6z%C3%BCm%20bulurlar%2C%20bu%20cihaz%20bir%20malzemenin%20yanmas%C4%B1ndan%201000%20kat%20daha%20fazla%20duman%20%C3%BCretme%20kapasitesine%20sahiptir%20ve%20%C3%A7ok%20k%C4%B1sa%20s%C3%BCre%20i%C3%A7erisinde%20duman%20perdesi%20%C3%A7ekmektedir.%20SM%20600%20Dumanlama%20Makinesi%20%5C%22Mazot%20%2B%20Antifriz%5C%22%20kar%C4%B1%C5%9F%C4%B1m%C4%B1n%C4%B1%20buhar%20haline%20d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCrerek%20tar%C4%B1m%20%C3%BCr%C3%BCnlerinin%20%C3%BCzerinde%20yapay%20bir%20bulut%20ve%20yorgan%20g%C3%B6revi%20g%C3%B6ren%20bir%20%C3%B6rt%C3%BC%20olu%C5%9Fturur.%20B%C3%B6ylelikle%20bulutsuz%20ortamda%20olu%C5%9Fan%20radyasyon%20ve%20kond%C3%BCksiyon%20olu%C5%9Fumuna%20engel%20olarak%20Zirai%20don%20riskini%20ortadan%20kald%C4%B1rm%C4%B1%C5%9F%20olur.%20Teknik%20olarak%20de%C4%9Filde%20daha%20basit%20%C3%B6rneklerle%20anlatmak%20gerekirse%3B%20k%C4%B1%C5%9F%20aylar%C4%B1nda%20arabalar%C4%B1n%20radyat%C3%B6r%C3%BCne%20anti-friz%20koyulmazsa%20radyat%C3%B6r%C3%BCn%20i%C3%A7inde%20donma%20meydana%20gelir%2C%20fakat%20radyat%C3%B6r%C3%BCn%20i%C3%A7ine%20anti-friz%20koydu%C4%9Fumuzda%20donma%20meydana%20gelmez.%20Anti-friz%20ya%C4%9F%20bazl%C4%B1%20bir%20s%C4%B1v%C4%B1%20oldu%C4%9Fu%20i%C3%A7in%20bulundu%C4%9Fu%20ortam%C4%B1n%20donmas%C4%B1n%C4%B1%20engeller.%20SM%20600%20dumanlama%20makineside%20%C3%A7ok%20b%C3%BCy%C3%BCk%20arazilere%20anti-friz%20dumanlayarak%20%5C%22Zirai%20Don%5C%22%20olu%C5%9Fumuna%20engel%20olmaktad%C4%B1r.%20%C2%A0%5Cn%5CnBa%C5%9Fka%20bir%20%C3%B6rnekle%20so%C4%9Fuk%20k%C4%B1%C5%9F%20aylar%C4%B1nda%20insanlar%C4%B1n%20so%C4%9Fuktan%20elinin%20%C3%A7atlad%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20ve%20zarar%20g%C3%B6rd%C3%BC%C4%9F%C3%BC%20g%C3%B6zlemlenmektedir.%20Bu%20sorunu%20%C3%B6nlemek%20i%C3%A7in%20krem%20veya%20vazelin%20%C3%BCr%C3%BCnleri%20ba%C5%9Fta%20olmak%20%C3%BCzere%20i%C3%A7eri%C4%9Finde%20ya%C4%9F%20bulunan%20%C3%BCr%C3%BCnleri%20s%C3%BCrerek%20ellerini%20yumu%C5%9Fat%C4%B1rlar%20ve%20so%C4%9Fu%C4%9Fa%20kar%C5%9F%C4%B1%20direnci%20artt%C4%B1r%C4%B1rlar.%20%5C%22Mazot%20%2B%20AntiFriz%5C%22%20ya%C4%9F%20bazl%C4%B1%20bir%20s%C4%B1v%C4%B1%20oldu%C4%9Fu%20i%C3%A7in%20duman%20haline%20gelen%20s%C4%B1v%C4%B1%20kuru%20ve%20so%C4%9Fuk%20ortam%C4%B1%5Cnyumu%C5%9Fatarak%20donma%20riski%20bulunan%20tar%C4%B1m%20%C3%BCr%C3%BCnlerinin%20%C3%BCzerinde%20yumu%C5%9Fat%C4%B1c%C4%B1%20ve%20koruyucu%20bir%20hava%20tabakas%C4%B1%20olu%C5%9Fturur.%20%E2%80%9CDon%20Pervanesi%E2%80%9D%20diye%20sat%C4%B1lan%20maaliyeti%20y%C3%BCksek%20%C3%BCr%C3%BCnleri%20alman%C4%B1za%20gerek%20yoktur.%20SM%20600%20Dumanlama%20makinesi%20zirai%20%C3%BCr%C3%BCnler%20i%C3%A7in%20yorgan%20g%C3%B6revi%20g%C3%B6rmekte%20ve%201%20dakika%20i%C3%A7inde%201.000m2%20alan%C4%B1%2C%20i%C3%A7eri%C4%9Finde%20Anti-Friz%20bulunan%20bulutla%20kapatarak%20yumu%C5%9Fatmaktad%C4%B1r.%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22K%C4%B1ra%C4%9F%C4%B1%20Nedir%20%3F%22%2C%22content%22%3A%22So%C4%9Fuyan%20zeminlerin%20%C3%BCzerindeki%20y%C3%BCksek%20miktarda%20bulunan%20su%20buhar%C4%B1%E2%80%99n%C4%B1n%20yo%C4%9Funla%C5%9Fmas%C4%B1%20ile%20buz%20kristalleri%20%C5%9Feklinde%20olmas%C4%B1d%C4%B1r.%20K%C4%B1ra%C4%9F%C4%B1n%C4%B1n%20olu%C5%9Fabilmesi%20i%C3%A7in%20de%5Cnhavan%C4%B1n%20donma%20derecesine%20gelmesi%2C%20a%C3%A7%C4%B1k%20ve%20durgun%20olmas%C4%B1%20gerekir.%5Cn%C3%87iy%20ve%20k%C4%B1ra%C4%9F%C4%B1%20havadan%20ya%C4%9Fmaz%2C%20havadan%20yere%20d%C3%BC%C5%9Fmezler.%5CnK%C4%B1ra%C4%9F%C4%B1%2C%20k%C4%B1saca%20donmu%C5%9F%20%C3%A7i%C4%9Fdir.%20So%C4%9Fuk%20havalarda%20g%C3%B6r%C3%BCl%C3%BCr.%20K%C4%B1ra%C4%9F%C4%B1%2C%20suyun%20buhar%5Cnh%C3%A2linden%20do%C4%9Frudan%20do%C4%9Fruya%20kat%C4%B1%20h%C3%A2line%20ge%C3%A7mesiyle%20meydana%20gelir.%5Cn%C3%87iy%2C%20yer%20y%C3%BCzeyi%200%C2%B0C%E2%80%99nin%20%C3%BCst%C3%BCndeyken%20su%20bahar%C4%B1n%C4%B1n%20yo%C4%9Funla%C5%9Fmas%C4%B1%20ile%20olu%C5%9Fur.%5CnK%C4%B1ra%C4%9F%C4%B1%2C%20yer%20y%C3%BCzeyi%200%C2%B0C%E2%80%99nin%20alt%C4%B1ndayken%20su%20buhar%C4%B1n%C4%B1n%20yo%C4%9Funla%C5%9Fmas%C4%B1%20ile%20olu%C5%9Fur.%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Zirai%20Don%20Nedir%20%3F%22%2C%22content%22%3A%22Kuru%20ve%20so%C4%9Fuk%20havada%2C%20yani%20s%C4%B1cakl%C4%B1k%200%C2%B0C’nin%20alt%C4%B1na%20d%C3%BC%C5%9Ft%C3%BC%C4%9F%C3%BCnde%20e%C4%9Fer%20hava%5Cnyeterince%20su%20buhar%C4%B1%20y%C3%BCkl%C3%BC%20de%C4%9Filse%2C%20bu%20kez%20k%C4%B1ra%C4%9F%C4%B1%20de%C4%9Fil%20don%20olay%C4%B1%20g%C3%B6r%C3%BCl%C3%BCr.%5CnBulut%20olmad%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20i%C3%A7in%20yer%20y%C3%BCzeyi%20radyasyon%20ve%20kond%C3%BCksiyon%20olu%C5%9Fturur%20bu%20durum%20yer%5Cny%C3%BCzenin%20h%C4%B1zla%20so%C4%9Fumas%C4%B1na%20ve%20donun%20olu%C5%9Fmas%C4%B1%20i%C3%A7in%20elveri%C5%9Fli%20temel%20ko%C5%9Fullar%C4%B1%20sa%C4%9Flarlar.%5Cn%C3%96zellikle%20belirli%20bir%20yerin%20so%C4%9Fuk%20ve%20kuru%20bir%20hava%20k%C3%BCtlesi%20taraf%C4%B1ndan%20doldurulmas%C4%B1%2C%5Cnhavan%C4%B1n%20bulutsuz%20ve%20durgun%20olmas%C4%B1%2C%20atmosferin%20su%20buhar%C4%B1%20oran%C4%B1n%C4%B1n%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCk%20olmas%C4%B1%2C%5Cnzirai%20don%20i%C3%A7in%20en%20elveri%C5%9Fli%20ko%C5%9Fullar%C4%B1%20olu%C5%9Ftururlar.%22%7D%5D” css=”.vc_custom_1583585192928{margin-bottom: 50px !important;}”]
[tm_service_box style=”3″ link=”|||” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-trophy” heading=”Yüksek Kalite” text=”Çin malı çakmak gazı ile çalışan minik cihazlara göre 100 kat daha güçlüdür. Benzinli ve Bujili çalışma sistemi ile 25 beygir gücündedir. 10 Yıl kullanım ömrü vardır.”]
[tm_service_box style=”3″ link=”|||” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-file-text” heading=”Sertifikalı” text=”30 Yıllık tecrübe, Tarım Bakanlığı’ndan rutsatlı ve Tarım Bakanlığı’ndan onaylı ve sertifikalı !”]
[tm_service_box style=”3″ link=”|||” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-snowflake-o” heading=”Zirai Don Koruma” text=”Formülasyon tankına “Mineral Yağı olarak Mazot“ konulduğunda “Zirai Don“ ile mücadelede makinesi olarak kullanılır. Don pervanesi satın almanıza gerek yoktur.”]
[tm_service_box style=”3″ link=”|||” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-bug” heading=”İlaçlama” text=”Formulasyon tankına “5 litre Mazot + 1 su bardağı İlaç“ konulduğunda haşere ile mücadelede sis halinde duman püskürterek ilaçlama makinesi olarak kullanılır. “]
[tm_service_box style=”3″ link=”|||” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-cloud-upload” heading=”Zaman Tasarrufu” text=”SM 600 Sıcak Sisleme Makinesi, dumanla püskürtme yaptığı için 200 metre etki mesafesine sahiptir. 5 dekarlık serayı içeriye girmeden 10 dakika’da tamamen ilaçlar ve Tek bir ağacı 30 saniye içerisinde tamamen ilaçlar. Rüzgarın sürükleme mesafesi ile aynı anda 20 tane ağacı ilaçlamak mümkündür.”]
[tm_service_box style=”3″ link=”|||” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-shield” heading=”Tam koruma” text=”Soğuk aylarda; “Zirai Don Önleme“ için olarak kullanılır. Yaz aylarında; “Haşere“ ilaçlama makinesi olarak kullanılır. Ziraat ve Çiftçilik ile uğraşan herkeste bulunması gereken temel bir makinedir. Aynı zamanda kapıdan ilaçlama yapıldığı için ilacın yan etkilerinden korumaktadır.”]
[tm_service_box style=”3″ link=”|||” icon_type=”simplelineiconspro” icon_simplelineiconspro=”icon-chrome” heading=”%100 Yerli Üretim” text=”SM 600 dumanlama cihazı “%100 Türk Malı“ dır ve kendi üretimimizdir. İthal ürünler gibi yedek parça ve servis sıkıntısı çekmezsiniz. Arızalanan ürünü 3 gün içerisinde onarıp kargo ile tekrar gönderiyoruz.”]
[tm_service_box style=”3″ link=”|||” icon_type=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-spinner” heading=”Hafif” text=”8 Kg boş ağırlık, 12 Kg dolu ağırlık ile elde veya kayış sistemi ile omuzda rahatlıkla taşınabilir.”]

Üretimini yaptığımız diğer makineler...

Zirai Don Sisleme Dumanlama Makinesi

White Fog SM 600 termal sisleme makinesi (Türk Malı) üretimini ve satışını yapıyoruz.
Türk malı olan WhiteFog marka “SM 600 termal sisleme makinesinin” rakiplerine göre avantajını anlatacağız;

Zirai Don Sisleme Dumanlama Makinesinin üstün özellikleri:

Zirai Don Sisleme Dumanlama Makinesinin:

* 2 yıl garantili ve 10 yıl yedek parça bulundurma servis garantilidir!
* Paslanmaz malzemelerden ve kaliteli materyallerden imal edildiği için conta gibi sarf malzemelerinin bakımı yapıldığı sürece 10 yıl kullanım ömrü vardır.
* Yerli üretim olduğu için “Teknik Servis & Yedek Parça” sorunu yoktur.
* Bizden sadece makine değil aynı zamanda sınırsız “Teknik Servis” hizmeti satın almış olacaksınız!
* Garanti dışında ürün düşürmesi gibi sebeplerden olabilecek arızalar için, yedek parçalarımız yerli üretim olduğu için ithal makinelere oranla yedek parça fiyatlarımız 500$ gibi astronomik rakamlar değildir, çok ekonomiktir. Stoktan onarım yapacağımız için servis hizmetine gelen makinelerimiz ertesi gün kargoya tekrar teslim edilir! İthal makinelerdeki gibi 1 ay yedek parça kargo süresini beklemezsiniz.

Zirai Don Sisleme Dumanlama Makinesi Kullanım Alanları:

Zirai Don Sisleme Dumanlama Makinesi formülasyon tankına “mazot + antifriz” konularak soğuk havalarda zirai don ile mücadele amaçlı kullanılır,
sıcak yaz aylarında mazot tankına “mazot + ilaç” konularak haşereler ile mücadele amaçlı, ilaçlama makinesi olarak kullanılır. “Kış” dönemi ve “Yaz” dönemi için ziraat ile uğraşan kişilerin bünyesinde mutlaka barındırması gereken bir makinedir.

SM 600 Dumanlama makinesi bujili çalışma sistemine sahiptir ve benzin ile çalışmaktadır, piyasada satılan çin malı minik cihazlara göre 100 kat daha fazla güçlüdür çünkü 25 beygirlik motoru mevcuttur, 10 yıl kullanım ömrü vardır.

1,5 litre kapasiteli benzin tankından ve pulse-jet motoru denilen, halk arasında uçak motoru diye tabir edilen motoru ile 25 beygir güç ve yanma odasında 1000°C ısı oluşturur. Yanma odasında oluşan yüksek ısı çıkış borusunda “Mazot+Antifriz” veya “Mazot+İlaç” karışımlarını sıvı halinden buhar haline dönüştürerek püskürtür.

Üretimini yaptığımız 28 farklı çeşit makine vardır tamamını incelemek için resmi web sitemiz olan www.GlobalMaks.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

blank